Algida Kim Demiş iPhone 7 Kampanyası

0

Algida Kim Demiş iPhone 7 Kampanyası. Kampanya tarihleri arasında yaratıcı, komik #KimDemiş etiketli içeriğe Kampanya’nın devam ettiği süre içinde her hafta birer adet iPhone 7 32 GB (birim değeri: 3.299 TL) ürünü ödül olarak verilecek, Kampanya sonunda ise yine jüri tarafından seçilecek onbeş (15) Kampanya katılımcısı, Algida’nın açık hava (billboard ve raket) reklamlarında yer alma şansı kazanacaktır. (Kampanya süresi 3 hafta olup, toplamda 3 adet iPhone 7 32 GB ürünü hediye edilecektir).

Algida Kim Demiş Yarışması Katılım Koşulları

1. 06.11.2017 (Saat 00:01) – 27.11.2017 (Saat 23:59) tarihleri arasında gerçekleştirilecek #KimDemiş Yarışması (“Kampanya”), Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No: 13 34768 Ümraniye, İstanbul adresinde bulunan Unilever Sanayi Ve Ticaret Türk A.Ş. (“Unilever”) tarafından Mpi’nin 25.10.2017 tarihli ve 24951361-255.05.02 – E.4476 sayılı yazısı uyarınca izin kapsamı dışında düzenlenmektedir.

2. Kampanya kapsamında, 6 – 27 Kasım 2017 arasında #KimDemiş etiketi ile Twitter sosyal medya mecrasında tweet atan katılımcılar arasından jüri (Tribal Worldwide İnteraktif Reklam Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi çalışanlarından oluşacaktır) tarafından belirlenecek en güzel, yaratıcı, komik #KimDemiş etiketli içeriğe Kampanya’nın devam ettiği süre içinde her hafta birer adet iPhone 7 32 GB (birim değeri: 3.299 TL) ürünü ödül olarak verilecek, Kampanya sonunda ise yine jüri tarafından seçilecek onbeş (15) Kampanya katılımcısı, Algida’nın açık hava (billboard ve raket) reklamlarında yer alma şansı kazanacaktır (Kampanya süresi 3 hafta olup, toplamda 3 adet iPhone 7 32 GB ürünü hediye edilecektir).

Kampanya kapsamında ödül olarak verilen iPhone 7 32 GB ile birlikte herhangi bir telefon hattı veya kartı verilmeyecek ve iPhone 7 32 GB’nin bedeli içinde bulunan KDV ve ÖTV dışındaki vergi ve diğer kanuni yükümlülükler ödülü kazanan katılımcı tarafından ödenecektir.


Aynı zamanda Algida’nın açık hava (billboard ve raket) reklamlarında yer alacak kişilere de bu reklamlarda yer almaları nedeniyle herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

Algida’nın açık hava (billboard ve raket) reklamlarında yer almaya hak kazanan ve bu sebeple fotoğraf çekimi yapılan Kampanya katılımcısı söz konusu fotoğrafların Algida’nın açık hava (billboard ve raket) reklamlarında yer alması sebebiyle herhangi bir telif hakkı iddiasında veya sair hak iddiasında bulunmayacağını, bu amaçla Unilever ve/veya Tribal Worldwide İnteraktif Reklam Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi tarafından istenebilecek ve katılımcının kullanılacak fotoğrafın mülkiyetinin ve süre, sayı sınırı olmaksızın ileriki yıllardaki kullanma hakkı ve yayma hakkı da dahil olmak üzere fakat bunlarla sınırlı olmaksızın işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve iletim hakkının münhasıran Unilever’e devrini sağlayan muvafakatnameyi Unilever’e vereceğini kabul eder.

Aksi takdirde Unilever ve/veya Tribal Worldwide İnteraktif Reklam Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Kampanya katılımcısının fotoğraflarına Algida’nın açık hava (billboard ve raket) reklamlarında yer vermeme hakkına sahiptir.

3. Twitter sosyal medya mecrası üzerinden paylaşım yapan ve profilinde herhangi bir ikon fotoğrafı olan, hesap sahibinin kendi fotoğrafını içermeyen ve hesabı kapalı (korumalı) olan katılımcılara ulaşım sağlanamayacağı için bu katılımcılar kampanyaya katılmamış sayılacaktır.

4. Yarışmaya sunulan eserlerden yetkililerce yapılacak incelemede yarışma ana temasına uygun dini veya siyasi amaçlara hizmet etmeyen, sakıncalı ve zararlı yayınlar içermeyen, genel ahlak kurallarına uygun olanlar esas alınacaktır.

5. Kampanya’ya Twitter’da #KimDemiş etiketi (“hashtag”) kullanımı yapmadan katılan katılımcılar, kampanyaya katılmamış sayılacaktır.

6. iPhone 7 32 GB ürünü kazanmaya veya Algida açıkhava reklamlarında (raket ve billboardlarda) fotoğraflarının yer almasına hak kazanan kampanya katılımcıları ile Algida Türkiye Twitter sayfası üzerinden mesaj yoluyla iletişime geçilecektir. Algida açıkhava reklamlarında (raket ve billboardlarda) yer alacak olan Kampanya katılımcısına ait fotoğrafların kamuya sunulma zamanı ve süresi ve biçimi münhasıran Unilever ve Tribal Worldwide İnteraktif Reklam Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi tarafından belirlenecektir. Algida açıkhava reklamlarında (raket ve billboardlarda) fotoğraflarının yer almasına hak kazanan 15 (onbeş) adet kampanya katılımcısına Algida açıkhava reklamlarında kullanılmak üzere çekilecek fotoğrafları hakkında bilgi verilecektir.

Bu hakka sahip olabilmek için kampanya katılımcısının isim, soyisim, adres, cep telefonu gibi bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak marka tarafından iletilecek e-posta adresine göndermesi zorunludur.

Yukarıda belirtilen bilgilerin eksik veya yanlış olması durumunda veya Tribal Worldwide İnteraktif Reklam Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi tarafından fotoğraf çekimi için belirlenen tarihte ve mekanda fotoğraf çekimi için hazır bulunmayan Kampanya katılımcısı açıkhava reklamlarında (raket ve billboardlarda) fotoğraflarının yer alma hakkını kaybeder. Katılımcıların bildirdiği irtibat bilgilerinin eksik olması veya doğru olmaması nedeniyle ilgili kampanya katılımcısına ulaşılamaması durumundan Unilever ve/veya Tribal Worldwide İnteraktif Reklam Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi sorumlu değildir.

7. Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz.

8. Kampanya katılımcılarının iPhone 7 32 GB ödülüne hak kazanması için Kampanya katılımcısı olan tweet sahibinin 27 Kasım 2017’ye kadar ilgili tweet’i Twitter sosyal medya mecrası üzerindeki başlıktan kaldırmaması gerekmektedir.

Aksi takdirde, ödül gönderimi yapılmayacaktır. Ödül olarak verilecek iPhone 7 32 GB, tweet sahibi ile ödül gönderimi için Twitter üzerinden iletişime geçildikten sonra en geç üç (3) hafta içerisinde, kargo yolu ile kargo masrafları Unilever’e ait olmak üzere Unilever tarafından yapılacaktır.

iPhone 7 32 GB ödülünü kazanan tweet’lerin açıklanması Kampanya süresince her hafta en geç Cumartesi günleri olmak üzere 15 Kasım 2017, 22 Kasım 2017 ve 29 Kasım 2017 tarihlerinde Algida Türkiye Twitter hesabı (algidaturkiye) üzerinden yapılacaktır.

9. Aşağıda yer alan kişiler Kampanya’ya katılamayacak, katıldıkları takdirde Kampanya’ya katılımları değerlendirilmeyecek, Kampanya sonucu ödüle hak kazanmaları halinde ise iPhone 7 32 GB ödülünü alma hakları veya Algida açıkhava reklamlarında (raket ve billboardlarda) fotoğraflarının yer alması hakları bulunmayacaktır.

Bu kişiler; Unilever bünyesinde çalışan çalışanlar, sözleşmeliler, işverenler ve diğer statüde çalışan her türlü elemanlar ile bağlı olan yan kuruluşları ve taşeronları, distribütörleri, Kampanya’nın hazırlanması ile iştigal eden web tasarımcıları, reklamcılar ve benzeri şekilde Kampanya’nın hazırlanması ve uygulanması ilişkili olan her türlü kişi ve kişiler, Tribal Worldwide İnteraktif Reklam Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi çalışanları ve bu madde altında sayılan kişilerin 2. dereceye kadar kan ve sıhri bağı olan akrabaları, ve bu madde altında sayılan kişiler ile birlikte aynı evde yaşayan yakınlarıdır. 18 yaşından küçükler Kampanya’ya katılamaz.

Kampanya’ya yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden yukarıda yer alan sınırlamalara dahil olmayan gerçek kişiler katılabilirler. Katılımcılar sadece kendileri adına Kampanya’ya katılabilirler, başkası adına Kampanya’ya katılımlar geçersizdir.

10. Unilever, Kampanya’ya katılım esnasında, katılımcıların kişisel bilgisayarları ve internet erişimlerinden ve her türlü teknik aksaklıklardan (İnternet hızının düşük olması, bağlantının kopması, uygun programa sahip olunmaması vb.) oluşabilecek problemlerden ve söz konusu bilgisayarlara yetkisiz erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Unilever, Kampanya süresi içinde de dahil olmak üzere herhangi bir zamanda Kampanya Katılım Koşullarını gerektiğinde katılımcılarına önceden haber vermeksizin değiştirebilir.

Kampanya Katılım Koşullarındaki değişiklikler tüm katılımcılar için bağlayıcı nitelik taşımaktadır. Kampanyaya ilişkin tüm değişiklikler bu sayfa üzerinden, Algida Türkiye Twitter hesabı (algidaturkiye) ve diğer Algida resmi sosyal medya sayfalarından içerik paylaşımı yoluyla duyurulacaktır.

Kampanya Katılım Koşullarının herhangi bir maddesi hukuka aykırı, hükümsüz ya da uygulanamaz olarak addedilirse söz konusu madde ayrılabilir olarak sayılacak ve geriye kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

11. Kampanya Katılımcıları, internet aracılığı ile ulaştıkları, yukarıda ayrı ayrı belirtilen Twitter sayfalarına gönderecekleri cevaplarında toplumun zararına olabilecek ya da genel ahlaka ve yasalara aykırı herhangi bir amaç güden etkinliklerde bulunamazlar, belli bir politik görüşü destekleyici, hakaret, tehdit, taciz amacı taşıyan ve kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri içerik taşıyan hiçbir video, fotoğraf, ileti veya bilgiyi iletemezler.

Ayrıca katılımcılar, ticari anlamda haksız rekabete yol açacak, ticari itibardan faydalanma anlamına gelebilecek davranışlardan kaçınacak, hesaplarda yer alan mevcut içeriği hiçbir şekilde kopyalamayacalardır Yukarıda belirtilen kurallara aykırı hareket eden herhangi bir katılımcı Kampanya’ya katılmamış sayılacak ve ödül hakkı kazanamayacaktır.

Bu maddede belirtilen ve benzeri durumlardan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluk katılımcılara aittir ve katılımcılar, Unilever’in bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdürler.

12. Kazanılan iPhone 7 32 GB ödülü ve/veya Algida açıkhava reklamlarında (raket ve billboardlarda) fotoğraflarının yer alması hakkı başkasına devredilemez veya ödüllerin nakit karşılığı talep edilemez. Herhangi bir sebepten dolayı belirlenen ödülün talihlilere verilemeyecek duruma gelmesi durumunda Unilever bu ödülü eş değer veya daha fazla değere sahip bir ödülle değiştirme hakkını saklı tutar.

13. Unilever, kampanya katılımcısının kendisi hakkında yanlış veya hatalı bilgi verilmesi, telefon hatları veya ağ donanımı veya yazılımındaki arızalar, kesintiler veya bağlantı kesilmeleri dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, her türlü teknik arıza, Kampanya ile ilgili herhangi bir materyalde ortaya çıkabilecek baskı, tipografi, teknik, bilgisayar, ağ veya insan hatası, doğrudan veya dolaylı, kısmen veya bütün olarak, katılımcının Kampanya’ya katılımından veya ödülü almasından veya suiistimal etmesinden doğabilecek her yaralanma veya mal zararı (seyahat/aktivite ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere), bilgisayar sistemleri, sunucular, sağlayıcılar, yazılım/donanım ile ilgili teknik problemlerden, arızalardan, kaybolan veya kullanılamaz ağ bağlantılarından veya sorunlu, eksik, karmaşık veya gecikmeli bilgisayar aktarımlarından doğan sorunlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

14. Takdir yetkisi tek taraflı olarak Unilever’e ait olmak üzere, Kampanya’nın bütünlüğüne veya doğru şekilde işler durumda olmasına zarar veren herhangi bir sahtekarlık, teknik arıza, insan hatası veya bir başka faktör ün ortaya çıkması durumunda Unilever Kampanya’yı iptal etme, askıya alma ve/veya Kampanya’yı veya Kampanya’nın herhangi bir kısmını değiştirme hakkını saklı tutar.

15. Katılımcılar Kampanya’ya katılmakla, Unilever tarafından promosyon amacını gerçekleştirmek üzere kişisel bilgilerinin toplanmasına ve saklanmasına rıza göstermektedir.

Katılımcılar, Kampanya ile ilgili olmak üzere yerel ve uluslararası herhangi bir medya kuruluşunda yer alacak kişisel ve biyografik bilgiler ve her türlü görsel suret ve röportaj ya da Kampanya’ya katılma nedeni ile ortaya çıkacak diğer materyallerle ilgili olarak her türlü hak ve menfaatten, Kampanya’yı düzenleyen, bağlı şirket ve ortakları, kanuni temsilcileri, acenteleri lehine herhangi bir denetim, tazminat ya da onaya konu olmaksızın gayri kabili rücu feragat ettiğini ve kabul ve taahhüt ederler.

Katılımcılar, Kampanyaya katılmak için paylaştıkları video, fotoğraflar veya iletilerde yer alan 3. kişilere ait bilgi, ses veya görüntülerin paylaşılması adına kanunlar uyarınca bu kişilerden alınması gereken her türlü izni aldıklarını, bu hususa ilişkin tüm cezai ve hukuki sorumluluğun kendilerine ait olduğunu ve söz konusu 3. kişilerin yöneltebileceği maddi ve manevi tazminat taleplerinden Unilever’i beri kılacaklarını kabul ve taahhüt eder.

Katılımcı, kazandığı bilgisini aldıktan sonra Unilever’in resmi sosyal medya mecralarına ileteceği iletişim bilgilerinin doğruluğunu kabul ve beyan etmektedir. Katılımcıların Kampanya sonrası verdiği iletişim bilgileri yapılacak her türlü bildirim için kullanılacak adres kabul edilir. Bilgilerin eksik veya yanlış girilmesi veya saklanması durumunda, katılımcı ödül kazanma hakkını kaybeder ve bu nedenlerle Unilever hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

Detaylı bilgi için gizlilik politikamızı inceleyebilirsiniz: http://www.unileverprivacypolicy.com/turkish/policy.aspx

16. Kampanya’ya katılım ücretsiz olup, Twitter sosyal medya mecrası üzerinden tweet atmak ve internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden Kampanya’ya katılmak, mobil cihaz kullanılmasını ve dolayısıyla operatörün mesajlaşma ve veri ücreti uygulamasını, internet kullanım ücretini gerektirdiği hallerde Unilever bu ücretlerden dolayı sorumlu olmayacaktır.

17. Kampanya kapsamında verilecek hediyelerin tüketici hakları ile ilgili her türlü sorumluluğu; üretici ve ithalatçı firmalara aittir. Unilever’in bu konularda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

18. Kampanya’nın düzenlenmesinden dolayı ortaya çıkacak ihtilafların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, ihtilafların çözüm yeri İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleridir. Katılımcılar, bu Katılım Koşullarında yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

19. Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgiye Unilever Tüketici Hattı (444 25 19) ve http://www.algida.com.tr/kampanyakatilimkosullari/ uzantılı internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.