Beko’dan 50 TL paropuan kazanın!

0

Kampanya 31 Mayıs 2015 tarihine kadar sadece Beko Mağazalarında geçerlidir. Kampanyaya katılan kullanıcılar, http://beko.paro.com.tr/50TL adresinden kayıt oldukları ve doğrulama kodu ile doğrulattıkları cep telefonu numaralarını mağazalardaki satış elemanlarımızla paylaşarak kampanyadan faydalanabilir. Faydadan yararlanabilmek için puan yüklenmiş olan cep numarasının aktivasyonunun yapılmış olması gerekmektedir. 50 TL Paropuan sadece 500 TL ve üzeri Beko markalı ürün alışverişlerinde KEA hariç ürünlerde geçerlidir. Her üye bu kampanyadan yalnızca 1 kez yararlanabilir. Kampanya Destek Hattı: 444 72 76

Tıkla formu doldur, 50 TL paropuan kazan…

 

Program Katılım Metni

Kampanya 31 Mayıs 2015 tarihine kadar sadece Beko Mağazalarında geçerlidir. Kampanyaya katılan kullanıcılar, http://beko.paro.com.tr/50TL adresinden kayıt oldukları ve doğrulama kodu ile doğrulattıkları cep telefonu numaralarını mağazalardaki satış elemanlarımızla paylaşarak kampanyadan faydalanabilir. Faydadan yararlanabilmek için puan yüklenmiş olan cep numarasının aktivasyonunun yapılmış olması gerekmektedir. 50 TL Paropuan sadece 500 TL ve üzeri Beko markalı ürün alışverişlerinde KEA hariç ürünlerde geçerlidir. Her üye bu kampanyadan yalnızca 1 kez yararlanabilir. Kampanya Destek Hattı: 444 72 76

Arçelik A.Ş. (“Arçelik”), Arçelik ve Beko yetkili satıcılarında yaptığınız alışverişler ve verdiğiniz kişisel bilgileriniz, www.beko.com.tr, Arçelik’in diğer web siteleri ve mobil uygulamalarındaki gezinme hareketleriniz ile çağrı merkezi ve Arçelik’e ilişkin diğer kanallarda verdiğiniz kişisel bilgileriniz ve alışveriş bilgilerinizi toplamakta ve işlemektedir.
Arçelik, bu işlemleri Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş. (“Tanı”) aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Tanı, tüketicilere çeşitli avantaj ve imkanlar sağlayan pazarlama programları oluşturan ve yöneten bir Koç Topluluğu şirketidir. Tanı, gerek kendi kanalları, gerek Arçelik ve programlara dahil diğer markaların mağaza, bayi, çağrı merkezi, web sitesi, mobil uygulama gibi her türlü kanalı aracılığıyla verilen kişisel bilgileriniz, alışveriş bilgileriniz ile web siteleri ve mobil uygulama kullanımı sırasında gerçekleştirdiğiniz site ziyaretleri, web sitesine hangi siteden gelindiği ve sonra hangi sitenin ziyaret edildiği gibi gezinme bilgilerinizi (“Bilgiler”) birleştirir, işler ve size kampanya, fırsat veya benzeri faydalar sunulabilmesi amacıyla diğer üye markalarla paylaşır. Web siteleri ile mobil uygulamalardaki bilgiler, ziyaretiniz sırasında cihazınıza yüklenen çerez dosyaları (cookie) aracılığıyla toplanmaktadır. Tanı, bu faaliyetlerini Paro Programı ve Axion platformu aracılığıyla yürütür.
Tanı tarafından oluşturulan program ve platformlara dahil olan markalar değişkendir. Yukarıda belirtildiği gibi Bilgilerinizin paylaşıldığı platforma dahil markalarıngüncel listesi için lütfen www.paro.com.tr ve www.axion-tr.com adresini ziyaret ediniz.

Bilgileriniz nasıl ve ne amaçla işlenmektedir?

Bilgileriniz, size özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, anket ve telesatış uygulamaları, istatistiki analizler gibi amaçlar için işlenebilir. Tarafınızla telefon, kısa mesaj, e-posta, mektup gibi kanallardan iletişime geçilerek fayda ve satış teklifleri sunulabilir.

Bilgiler, yine yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için Tanı’ya, Programlara dahil markalara, bayi, acente ve franchise’larına, bu şirketlerin işbirliği yapacağı şirketlere, altyapı sağlayıcılarına ve hizmet alınan 3. kişilere (gönderi şirketi, çağrı merkezi, danışmanlar gibi) aktarılabilecek ve bu kişilerce söz konusu amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olarak işlenebilecektir. Bu veriler gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile sadece bu izin beyanında bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için yurtiçinde tutulabileceği gibi yurtdışına da aktarılabilecektir.

Yukarıda bilgilerin işlenmesine ilişkin açıklanan hususlardan farklı olarak, web üzerinde çalışan Axion platformu kapsamında platforma dahil markalardan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ile yapılacak uygulama, kişisel bilgilerinizi içermemek üzere, Siteler üzerindeki gezinme bilgilerinizin paylaşımı şeklinde olacaktır.

Tanı ve programlara dahil markalar, burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın, benzer program, uygulama ve doğrudan pazarlama ürünleri oluşturabilecektir. Burada belirtilen tüm koşullar, Paro, Axion ve benzer amaçla oluşturulmuş tüm diğer programlara dahil markalar için, bu markaların üyeliği ile program ve platformların devamı süresince ve sonrasında da geçerli olacaktır.

Bilgilerinizin işlenmesi ile ilgili haklarınız nelerdir?

Bu İzin Beyanı’nda belirtilen taraflarca kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri, eksik veya yanlış olması hâlinde verilerin düzeltilmesini, ilgili mevzuatta öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin imkânsız olmamak veya orantısız çaba gerektirmemek kaydıyla, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerinin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, ayrıca sizinle iletişime geçilmesine engel olunmasını (Paro için) 4447276 Paro Danışma Hattı’ndan, (Axion için) axionyonetimi@tani.com.tr adresinden talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Paro Program Koşulları

1. Üye’nin, Paro Programı’ndan faydalanması için cep telefonu numarası ile kayıt gerçekleştirmesi gerekmektedir. Üye, kendisine verilen kart ve numarasını, kullanıcı adı ve/veya şifreyi başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu; ayrıca cep telefonu numarasının değişmesi, hattın kapatılması veya devredilmesi halinde 4447276 Paro Danışma Hattı’na bildirmeyi, kartın veya cep telefonunun, Üye veya başkası tarafından kötüye kullanıldığı, Programlar’ın suistimal edildiği tespit edilirse, üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını, diğer tedbirlerin uygulanabileceğini kabul ve taahhüt eder. Gerekli bildirimin yapılmaması halinde, hattın başkasına devredilmesi nedeniyle cep telefonu numarasına tanımlı puanların harcanmasından Tanı veya diğer Program Ortakları sorumlu tutulamayacaktır. Üye bu konuda doğabilecek ihtilaflardan Tanı ve Program Ortakları’nın sorumlu olmadığını, üyelik kartını, kart numarasını veya cep telefonunu başkasına vermemeyi, verdiği takdirde tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu ve kazanmış olduğu puanlar dahil, üzerindeki tüm haklarını kaybedeceğini kabul eder. Üye, üyelik kartının veya cep telefonunun kaybolması, çalınması halinde, bu durumu çağrı merkezine bildirecektir. Bildirim yapılıncaya kadar doğabilecek her türlü zarardan Üye sorumludur. Bu maddedeki koşullar Programlar’da kullanılan kart harici tüm araçlar için de geçerli olacaktır.
2. Her Program Ortağı’nda Paro Programı koşulları, faydaları farklı olabilir ve değişebilir. Tanı, kişisel verilerin kullanım amacına yönelik hususlar hariç, önceden bildirmeden, Paro Programı şartlarını değiştirebilir, programı durdurabilir, üyeliği iptal edebilir, üyeliğe ilişkin aidat alabilir. Yıl içinde kazanılan puanlar, takip eden yılın 31 Ocak günü sıfırlanabilir. Geçerli koşullar Paro Programı’nın iletişim kanallarından öğrenilebilir. Kendileri tarafından Üye’ye satılmamış olan malların ayıbından, sistemin üzerinde çalıştığı elektronik altyapıdaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, promosyon, puanlar vb.’den, çeşitli nedenlerle promosyon, puan gibi imkânların Üye’ye sağlanamamasından dolayı oluşabilecek ihtilaflardan Tanı ve Program Ortakları hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır. Bu maddedeki koşullar devreye alınacak diğer programlar için de geçerli olacaktır.
3. Tanı veya Üye, 1 hafta önceden bildirimde bulunmak kaydıyla, her zaman ve bir sebep göstermeye gerek olmaksızın üyeliği sona erdirebilirler. Bu durumda 1 hafta içinde üyelik sona erer. Üye, kazandığı haklarından, geçerli koşullar dahilinde, üyelik sona erme tarihine kadar yararlanabilecektir. Üyelik sona erdiğinde kartta biriken puanlar ve Üye’ye kazandırılan haklar Tanı tarafından silinecek ve geri alınacaktır.
Üye, Tanı’ya,ve diğer Program Ortaklarına bu form ile açıklanan ve sair şekilde açıklanacak ve açıklanmış bilgilerinin doğruluğunu, bunlarda değişiklik olması halinde güncelleyeceğini, uyuşmazlık halinde Tanı, ve Program Ortaklarının defter ve her türlü kayıtlarının kesin delil sayılacağını, aksi Tanı ve Program ortağı şirket tarafından düzenlenmediği ve duyurulmadığı sürece, Paro Programı’na 18 yaşın üzerinde Türkiye’de yaşayan gerçek kişilerin üye olabileceğini kabul eder.
Program Katılım Metni ve Paro Program Koşulları’nı kabul ve beyan ediyorum.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.